Prabasi Ko Saath (प्रवासीको साथ) Migrant App Launch Announcement

World Education Nepal is excited to announce the launch of Prabasi Ko Saath (प्रवासीको साथ), a mobile app that helps migrant workers make better decisions about foreign employment. The app provides migrant workers tools to calculate costs, expenses and savings while working abroad. In addition, it shares resources about safe migration practices during each state of migration: pre-employment, pre-departure and abroad. Download Prabasi Ko Saath from the Apple App Store and Google Play Store, or access a web version of the financial calculator at www.prabasikosaath.com.   Prabasi_Ko_Sath_Mobile App_English


प्रवासीको साथको मुख्य उद्धेश्य वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा कामदारहरुलाई प्रभावकारी निर्णय गर्नमा सहयोग गर्नु हो । यो दुइ तरिकाले गर्न खोजिएको छ :

कामदारहरुलाई खर्च विवरण सम्बन्धि हिसाव गर्न सहयोग गरेर ।

वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया र खाडि मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुको विविध तीन चरणहरुमा आवश्यक सुरक्षित बसाइसराई सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरेरः विदेश जाने तयारीमा, प्रस्थान गर्नु अघि, विदेशमा हुँदा ।

डाउनलोड गर्नुहोस् : http://www.prabasikosath.com/nepali.html

Posted in
Back to What's New »